Šťastné a veselé, Pezinčania!

December 2017 / Prečítané 884 krát

   Milí spoluobčania, dovoľte mi využiť mimoriadnu príležitosť nadchádzajúcich Vianočných sviatkov a nového roka 2018, aby som Vám a Vašim rodinám, priateľom a známym zaželal veľa zdravia, energie, pokoja a radosti. A to nielen v čase najkrajších sviatkov, ale po celý budúci rok, ktorý nám už klope na dvere.
   S troškou nostalgie konštatujem, že akosi rýchlo nám ten práve sa končiaci rok 2017 ubehol, a možno sme ešte niektoré veci ani nestihli urobiť tak, ako sme si to predstavovali a predsavzali na jeho začiatku. V konečnom dôsledku je však určite najdôležitejšie to, že sme tu, že žijeme, sme s našimi najbližšími, že sa radujeme z ich prítomnosti, pozornosti a hlavne lásky a spolupatričnosti.
   Na konci roka sa zvykne aj bilancovať. Som presvedčený, že pre Pezinok a jeho občanov bol rok 2017 po každej stránke dobrý. Podarilo sa nám veľa vecí, dosiahli sme niekoľko úspechov aj v celoslovenskom meradle, mnohí Pezinčania urobili svojmu mestu dobrú reklamu v oblasti, ako je školstvo, veda, ale aj šport, či umelecká tvorba a kultúrna činnosť. Vytvárali hodnoty, ktoré pretrvajú. Po celý rok sme sa snažili o tom informovať aj na stránkach časopisu Pezinčan. A najmä sme sa snažili prezentovať vám osobnosti, udalosti a veci pozitívne, inšpirujúce a hodné našej pozornosti a obdivu.
   Napriek tomu, že sa nám niekedy možno zdá, že práve ľudskosť sa vytráca z nášho súkromného i verejného života, verím, že boj o jej zachovanie, spolu so zápasom o také hodnoty, akými sú spravodlivosť, morálka a česť, sme ešte ani zďaleka neprehrali. Ten zápas môžeme vyhrať slušnosťou, spolupatričnosťou, priateľstvom a láskou. A treba si to pripomínať najmä v čase predvianočnom, keď ľudia majú k sebe akosi bližšie, sú ochotnejší pomôcť a vcítiť sa do problémov tých druhých – svojich najbližších i tých na opačnom konci zemegule.
   Prečo? Lebo všetci sme boli stvorení ako ľudia. A aj keď sa možno niekedy zdá, že podaktorí tú ich ľudskú tvár dlhou cestou životom už stratili, či úmyselne odhodili, znovu je tu nádej, ktorú rozdáva nám, veriacim i tým, ktorí ešte nenašli cestu k Bohu, rozžiarená detská tvár z betlehemských jasličiek. Tak teda, milí Pezinčania, šťastné a veselé!

 

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok