Program Malokarpatskej knižnice

November 2017 / Prečítané 408 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Pre študentov a verejnosť:

   Bude na Vianoce padať sneh? Termín: 4. decembra 2017 o 17.00 h. Hostia: meteorológ Pavel Matejovič, pracovníčka SHMÚ Jana Matejovičová, moderuje Márius Kopcsay. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
   Vianočná Literatúra v Radnici tentoraz v knižnici: Literárny cirkus KK Bagalu.Termín: 11. decembra 2017 o 19.00 h. Hostia: Koloman Kertész Bagala, Laco Kerata, Juraj Zaťovič, moderuje Veronika Šikulová. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Pre deti, žiakov a verejnosť:
   Literárno-výtvarná súťaž: téma na december: Môj najobľúbenejší zimný šport – literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
   Pletieme košíky – tvorivé dielne pre žiakov základných škôl
s prekladateľom, fotografom a umelcom Ľubom Navrátilom. Termín: 4. decembra 2017 o 10.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
   Ronja, zbojníkova dcéra – interaktívne predstavenie platformy EDUdrama na motívy knižky Astrid Lindgrenovej so žiakmi ZŠ Fándlyho. Termín: 7. decembra 2017 o 10.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
   Čítanie je IN – cyklus určený všetkým vekovým kategóriám detských čitateľov na podporu čítania detí - v spolupráci so školami. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
   Hodiny informačnej výchovy – pre deti predškolského veku
a žiakov ZŠ, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, vyhľadávanie informácií a zoznámenie s literatúrou, spisovateľmi
a ilustrátormi. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
   Čo sa skrýva v lese – polročný tematický cyklus z literárno-vzdelávacích podujatí. Termíny po dohode so školami. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
   Kým školský zvonček zazvoní – informačná výchova pre deti predškolského veku. Termíny po dohode so školami. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk  , detske.odd@kniznicapezinok.sk , www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok