Okresné kolo žiakov v šachu

November 2017 / Prečítané 346 krát

   Dňa 18. 10. 2017 sa v CVČ Pezinok uskutočnilo Okresné kolo žiakov v šachu. Vyhlasovateľom bol Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva ŠV VaŠ SR. Toto podujatie každoročne zabezpečuje KŠ Pezinok za spolu účasti Bratislavského šachového zväzu a CVČ Pezinok. Riaditeľkou súťaže bola Michaela Volochová s CVČ Pezinok, hlavným
rozhodcom Tibor Lenčucha a pomocným Jozef Pták z KŠ Pezinok. Celkovo bolo pozvaných 20 ZŠ a jedno Gymnázium v okrese Pezinok. Súťaže sa zúčastnilo 29 účastníkov, z toho 6 dievčat. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl 2x7minút + 10 s prídavok/ťah. Tradične dobré prostredie vytvorili pracovníčky CVČ Pezinok v parku na Mladoboleslavskej ulici. Hoci krúžky iba zahajujú svoju činnosť, aj tak bolo vidieť lepšie výsledky tam, kde majú šachové krúžky.

   Do krajského kola postúpili:
   Chlapci:
1. Šándor, Martin - Osemročné gymnázium Pezinok,
2. Baňas Kamil - ZŠ Vajanského Modra,
3. Jelok, Šimon - ZŠ Kupeckého Pezinok,
4. Slovák, Pavol - ZŠ Fándlyho Pezinok. (Martin Šándor má právo postupu z minulého roku).

   Dievčatá:
1. Kováčová, Zuzana - ZŠ Fándlyho Pezinok,
2. Bochničková, Simona - ZŠ Kupeckého Pezinok,
3. Havlíková, Ema - Osemročné gymnázium Pezinok

Tabuľka škôl podľa systému: 1 chlapec + 1 dievča.
1. OGY Pezinok,
2. ZŠ Fándlyho Pezinok,
3. ZŠ Kupeckého Pezinok,
4. ZŠ Na bielenisku Pezinok,
5. ZŠ L. Štúra Modra.

 

Monika Ptáková

 


Ohodnoťte článok: