Blahoželáme

November 2017 / Prečítané 470 krát

Čože je to sedemdesiatka?
15. novembra 2017 sa dožil krásneho okrúhleho životného jubilea – 70. narodenín
Jozef MIKES.
Všetko najlepšie k týmto narodeninám, veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania do ďalších rokov života mu želajú matka
Alžbeta, manželka Anka, brat Vladimír s manželkou Vierkou, synovia – Jozef s manželkou Zdenkou, Marián s manželkou Matilkou
a k pozdravu sa tiež pripájajú traja vnuci a dve vnučky.