Poklad jesenných škriatkov

November 2017 / Prečítané 365 krát

   V piatok 20.10. zorganizovalo Centrum voľného času v Zámockom parku prvý ročník akcie pre rodiny s deťmi pod názvom „Poklad jesenných škriatkov“. Podujatie bolo zamerané na vekovú kategóriu 3 – 7 rokov, jeho témou bolo zábavnou formou rozvíjať v deťoch fantáziu a radosť z vykonávania dobrých skutkov. Napriek tomu, že išlo o novú akciu, tešili sme sa pomerne veľkej účasti. Príbeh o jesenných škriatkoch bol doplnený o úlohy na jednotlivých stanovištiach, čím sme posilnili rozprávkový príbeh a zapojili doňho deti. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie zmysluplné akcie.

 

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ Pezinok

 


Ohodnoťte článok: