Štrnásťdňová prax v Ostrave očami žiakov

November 2017 / Prečítané 541 krát

   Naša Obchodná akadémia v Pezinku prostredníctvom vzdelávacieho programu Európskej únie Erasmus+ zabezpečila nám, žiakom 4. ročníka, povinnú odbornú prax v zahraničí. Okrem nadobudnutých vedomostí a skúseností sme získali certifikát o absolvovaní praxe v Českej republike a Euro-pass (obidva doklady sa prikladajú k životopisu) a zároveň sme si prezreli v Ostrave aj mimo nej všetko, o čo sme mali záujem.
   O možnosti využiť túto príležitosť sme sa dozvedeli od našich profesoriek a informačného plagátu, na ktorom bol zoznam ponúkaných zahraničných praxí pre 4. ročník. O aké typy praxí sa konkrétne jednalo? Mali sme na výber štyri pozície: prvou bol asistent advokáta v prestížnej advokátskej kancelárii, druhou pomocný účtovník v známej učtárni, treťou personalista v personálnej agentúre pôsobiacej aj na Slovensku a poslednou bol recepčný v trojhviezdičkovom Hoteli Maria, ktorý bol aj miestom, kde sme boli ubytovaní. Na tieto ponúkané pozície sme sa hlásili vo dvojiciach s následným absolvovaním výberového konania vykonaného naším pedagogickým zborom. Pred nástupom na prax sme dostali užitočné inštrukcie týkajúce sa pobytu, nami zvolených výletov. Vypĺňali sme rôzne dotazníky a dokumenty.
   Ubytovanie nám bolo poskytnuté spolu s raňajkami a večerami priamo v hoteli, na obedy nám pridelili stravné lístky a mohli sme sa podľa potreby ísť najesť do iných stravovacích zariadení. Poistenie do zahraničia sme mali uhradené ešte pred odchodom do Českej republiky. Na naše bankové účty sme dostali vreckové, v jeho výške boli zohľadnené výlety, cestovné alebo ostatné výdavky spojené s pobytom. Nič z vlastných peňazí sme neplatili.
Do Ostravy aj naspäť sme cestovali vlakom. Zo Slovenska sme odchádzali v nedeľu 3. septembra tak, aby sme sa stihli „udomácniť“ a zorientovať sa v meste. V Česku sme väčšinou platili platobnými kartami, aj keď sme mali zmenené eurá na české koruny. Môžeme konštatovať, že sme nemali žiadne problémy s adaptáciou v novom prostredí a najmä s komunikáciou s tamojšími obyvateľmi. Po príchode na hotel sme boli trochu prekvapení tým, že nám bolo poskytnuté turistické ubytovanie, ktoré vyzeralo ako byt a pozostávalo zo štyroch samostatných izieb a dvoch kúpeľní. Hlavne, že sme boli všetci spolu okrem dozerajúcej pani profesorky, ktorá bola ubytovaná samostatne v inej časti hotela.
   Čo sa týka praxe, tú sme absolvovali v trvaní 10 dní, a to v pracovné dni vždy od 8. hodiny rána do 14. hodiny poobede. Veľmi záležalo od zvolenej praxe, pretože od tejto skutočnosti sa odvíjalo množstvo a druh činností i úlohy, ktoré sme museli vykonávať. V účtovnej firme išlo najmä o účtovanie jednoduchších účtovných prípadov a kontrolu účtovníctva, v advokátskej kancelárii bola možnosť zúčastniť sa na súdnom pojednávaní, robiť anketu a pomocné práce v kancelárií, v personálnej agentúre vyhľadávali ľudí na pracovné miesta prostredníctvom inzerátov, telefonického kontaktu s uchádzačmi o prácu s vyhodnotením ich životopisov i motivačných listov, v Hoteli Maria vykonávali úkony spojené s prevádzkou recepcie a kontaktu s hosťami. Všetky činnosti sme zaznamenávali do denníka praxe, dotazníkov a nakoniec sme z celej praxe napísali seminárnu prácu.
   Pobyt v Ostrave sme ukončili v sobotu 16. septembra a celková doba nášho pobytu bola 14 dní. Pre nás všetkých, ktorí sme absolvovali prax v Českej republike, to bola veľmi zaujímavá, príjemná a užitočná skúsenosť s prínosom do pracovného a aj osobného života. Takúto prax by určite mali zažiť všetci žiaci na vlastnej koži.

 

Dominika Nosálová (IV. A)

 


Ohodnoťte článok: