Oslava Mesiaca úcty k starším v DSS Hrnčiarska Pezinok

November 2017 / Prečítané 395 krát

  

   Dňa 13.10. 2017 si naši seniori v DSS a ZPS v Pezinku pripomenuli sviatok úcty k starším. Kultúrny program pripravili naši obyvatelia, žiaci zo Základnej školy Fándlyho ul. v Pezinku a folklórna skupina Obstrléze z Pezinka. Naši obyvatelia p. Šebová a p. Sloboda otvorili posedenie peknou básňou o živote a piesňou Môj rodný kraj. Žiaci v doprovode p. učiteľky A. Rozbeskej zaspievali zmes krásnych ľudových piesní. Milé vystúpenie detí rozveselilo našich klientov tancami a básňami. Spestrením boli piesne sprevádzané gitarou v podaní obyvateľa p. Kuštára. Prítomným seniorom sa prihovorila riaditeľka odboru sociálnej pomoci z BSK Mgr. Michaela Šopová. V druhej časti programu vystúpili členovia folklórneho súboru Obstrléze. Pásmom známych ľudových piesní rozospievali našich obyvateľov a zároveň poblahoželali októbrovým oslávencom. V závere posedenia pozdravila všetkých riaditeľka p. Schmidtová a popriala veľa zdravia a veľa síl do ďalších dní. Naši seniori prežili pekné októbrové dopoludnie, na ktoré budú dlho spomínať.

 

(DH)