Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu Dia Bozin Pezinok

November 2017 / Prečítané 414 krát

   Pozývame vás na VČS nášho občianskeho združenia, ktorá sa uskutoční dňa 12. 12. 2017 so začiatkom o 14,00 h v Spoločenskej sále Kultúrneho domu v Pezinku
   V pracovnej časti schôdze jej účastníci hneď pri prezentácii uhradia členský poplatok vo výške 4.- €/člen/rok a prevezmú vianočný balíček. Po otvorení a slávnostnom príhovore prizvaných hostí sa prerokujú výsledky činnosti a hospodárenia, výsledky kontroly, prebehne diskusia a prijme sa uznesenie.
   V spoločenskej časti schôdze sa uskutoční predvianočné priateľské posedenie s pohostením, na ktorom vystúpia pezinskí rozprávači, hudobnú produkciu zabezpečí p. Peřina a zrealizuje sa tiež predaj tombolových lístkov a vylosovanie tomboly.
   Celá akcia bude ukončená do 18.00 h.

 

Ing. Ján K o v á č, predseda