Alexander Ilečko v Mestskom múzeu

November 2017 / Prečítané 470 krát

   Pri príležitosti tohtoročného vzácneho životného jubilea 80. narodenín výtvarníka – sochára Alexandra Ilečka pripravuje Mestské múzeum v Pezinku v úzkej spolupráci s autorom výstavu, ktorej otvorenie sa bude konať 8. decembra 2017 o 17. hodine.
   Návštevníci si budú môcť pozrieť výber z Ilečkovej staršej i mladšej výtvarnej práce zameranej najmä na figurálnu tvorbu inšpirovanú ženskou figúrou a materstvom ako hlavným vyjadrovacím princípom. Striedanie objemu, tvarovanie obrysov a zhmotnená krása dreva či bronzu je u Ilečka všadeprítomná.
    Srdečne pozývame.