XII. ročník festivalu Eugena Suchoňa v Pezinku

November 2017 / Prečítané 1135 krát

   Začiatok jesene v Pezinku otvorila hudba. Hudba vnímaná a interpretovaná mladými muzikantmi. Hudba na Festivale Eugena Suchoňa. Na dvoch koncertoch 26. a 27.októbra sa stretli mladí muzikanti z celého Slovenska. Nádejné hudobné talenty, ktoré už boli ocenené prvenstvom na národných a medzinárodných interpretačných súťažiach.
   Porota, zložená z významných osobností na koncertnej a pedagogickej scéne – predseda poroty Mgr. art. Jordana Palovičová ArtD., Mgr. art. Peter Drlička, Mgr. art. Juraj Tomka art.D mala neľahkú úlohu, a nakoniec rozhodla nasledovne: Cena poroty – Judita Gajdošová, Benedikt Lukáš – duo, ZUŠ M.Hemmerkovej, Košice, Cena predsedkyne poroty - Magdaléna Letzová, violončelo, ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku, Cena predsedkyne poroty – Matej Osvald, klavír, ZUŠ Senec, Cena primátora mesta Pezinok – Patrik Petráš, husle, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava, Cena riaditeľky ZUŠ E. Suchoňa – Šimon Šufliarský, husle, ZUŠ S. Stračinu, Detva, Laureát v sólovej hre – Terézia Füleová, zobcová flauta, ZUŠ M. Hemerkovej, Košice, Laureát v sólovej hre –Pavol Bohdan Zápotočný, klavír, ZUŠ Martin, Laureát v komornej hre – Tereza Michalíková, Tomáš Turner - duo klavír, ZUŠ Ľ.Rajtera, Bratislava.
   Vo štvrtok 26.októbra sme sa stíšili v spomienke pri hrobe našich rodákov – profesora Eugena Suchoňa a Ľudovíta Rajtera. Okrem koncertnej časti festivalu chceme deťom a ich pedagógom ukázať zaujímavosti nášho kraja. Jesenné slnečné dopoludnie sme spolu prežili v historických priestoroch a okolí hradu na Červenom Kameni. V priebehu druhého koncertu vystúpil pezinský chrámový zbor Ad Una Corda. Je pre nás cťou, že tento rok prišla medzi nás aj dcéra Eugena Suchoňa, pani Danica Štilichová-Suchoňová s manželom.
Srdečne gratulujem všetkým účinkujúcim. Keď sa raz spýtali veľkého hudobníka, v čom spočíva tajomstvo jeho hry, odpovedal: „Keď vyjdem na javisko, hudba je predo mnou. Avšak ešte predtým, ako začnem hrať, urobím jeden krok nabok, aby som si sám nestál v ceste...“ úprimne vám to, milí mladí muzikanti prajem...
   Ďakujem oficiálnym sponzorom Festivalu Eugena Suchoňa – Mestu Pezinok, OZ pri ZUŠ Eugena Suchoňa, Domu kulúry v Pezinku. Moje veľké poďakovanie patrí kolegom a každému, kto sa akokoľvek podieľal na vytvorení ohromnej atmosféry na XII. ročníku festivalu Eugena Suchoňa.

 

Mária Neuszerová

 


Ohodnoťte článok: