Kráľovská výsosť Princ Edward sa zúčastnil slávnostnej ceremónie odovzdávania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) v Bratislave

November 2017 / Prečítané 560 krát

   Jeho kráľovská výsosť Princ Edward sa zúčastnil slávnostnej ceremónie odovzdávania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) v Bratislave.
   Druhého novembra 2017 sa študentka pezinského gymnázia Diana Virgovičová a zástupkyne miestneho centra DofE – Mgr. Jana Solgová a Mgr. Alena Mihalovičová zúčastnili slávnostnej ceremónie odovzdávania bronzových cien Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.
   Vo vytrvalosti, vnútornej motivácii a cieľavedomosti Dianku spolu s ďalšími päťdesiatimi mladými podporil Princ Edward, syn zakladateľa programu Vojvodu z Edinburghu. Zúčastnil sa slávnostnej ceremónie, kde si prestížne ocenenie prevzali študenti z celého Slovenska z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva Andrewa Gartha a Branislava Kleskeňa spoluzakladateľa a Predsedu Správnej rady DofE. Mladý človek, ktorý chce cenu získať, musí na sebe vytrvalo pracovať a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, zlepšovať okolie cez dobrovoľníctvo a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Jeho kráľovská výsosť Princ Edward si program v mladosti vyskúšal na vlastnej koži, na zlatú úroveň sa dostal na univerzite.
Mladí sa vďaka systematickej práci na svojich cieľoch v štyroch oblastiach zlepšujú v timemanažmente, pestujú si sebavedomie, vytrvalosť a cieľavedomosť, pomáhajú druhým, zbierajú zážitky, či učia sa práci v tíme na dobrodružných expedíciách.
   Na našej škole sa do programu zapojilo začiatkom minulého školského roka 14 študentov. O jeho náročnosti svedčí aj to, že úspešne skončili bronzovú úroveň piati. Diana Virgovičová (na fotografii v strede), Ema Brunovská, Vanesa Benčátová, Filip Šajty a Maroš Axamit. V tomto školskom roku prejavilo o projekt záujem 30 študentov. Úspešným držiteľom ocenenia srdečne blahoželáme a novým, začínajúcim v projekte držíme palce v ich úsilí pracovať na sebe.
   Ocenenie za prácu, podporu a pomoc našim mladým ľuďom patrí všetkým učiteľom pracujúcim v projekte na našej škole: Mgr. Jaroslave Remperovej, PhDr. Eve Hyrossovej, PhD, Ing. Emílii Korčekovej, Mgr. Ivone Murínovej, Mgr. Barbore Miklošovičovej a Mgr. Alene Mihalovičovej.
Na Slovensku projekt beží štvrtý rok, u nás na škole druhý. Národná kancelária DofE bola dokonca za štart a úspešný rast vybraná medzi top 3 najrýchlejšie rastúce DofE kancelárie na svete a bola publikovaná ako prípadová štúdia vo Výročnej správe Londýnskej nadácie.

 

Alena Mihalovičová

 


Ohodnoťte článok: