Novinky v triedení

November 2017 / Prečítané 457 krát

   V polovici roka 2016 začal platiť nový zákon o odpadoch. V zmysle zákona zodpovedá za zber separátov (papier, plasty, sklo) tzv. organizácia zodpovednosti výrobcov – v Pezinku NATURPACK, a. s. V súčasnosti Mesto rokuje s firmou NATURPACK, a. s. o zavedení zberu ďalších komodít a to VKM (viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, známe ako tetrapaky), ktoré by sa zbierali spolu s plastami a o zbere kovového odpadu do samostatných kontajnerov rozmiestnených po meste. Zber VKM a kovového odpadu je povinný a systém zberu musí zaviesť NATURPACK, a. s., pričom Mesto mu bude nápomocné.
   Mesto tiež rokuje s firmou ESPIK Group s.r.o. o odbere ďalšieho odpadu z domácností – použité rastlinné oleje a tuky. Zber sa bude robiť donáškovým spôsobom do troch 240 l nádob rozmiestnených v meste na sídliskách Sever, Muškát a Juh. Ak sa systém zberu osvedčí, rozšírime ho aj do iných lokalít mesta.
   Predpoklad zavedenia zberu všetkých komodít je od budúceho roku.

MsÚ- ref. ŽP, KS a dopravy

 


Ohodnoťte článok: