Hodiny pred Billou

November 2017 / Prečítané 532 krát

   Pred niekoľkými mesiacmi reklamná agentúra demontovala svoje reklamné zariadenie a spolu s ním aj hodiny pred Billou. Až vtedy sme si uvedomili, koľkým ľuďom tieto hodiny chýbajú, a tak sme sa, aj na podnet občanov, snažili zabezpečiť nové hodiny. Podľa toho, ako nás informoval výrobca, do Vianoc budú nové hodiny na pôvodnom mieste.

 

(r)