Zimná údržba

November 2017 / Prečítané 986 krát

   Príchod zimy znamená náročnú údržbu ciest a chodníkov, ktorú mesto Pezinok zabezpečuje prostredníctvom firmy Petmas spol. s r. o. S pomocou techniky zabezpečujú pracovníci zjazdnosť miestnych komunikácii, odhŕňajú a posypujú chodníky, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, v prípade potreby odvážajú sneh. Údržbu chodníkov, ktoré sú priľahlé k nehnuteľnosti, je povinný zabezpečiť každý majiteľ (držiteľ, správca, nájomca, užívateľ...) nehnuteľnosti. To znamená, že chodníky musia udržiavať v bezpečnom a priechodnom stave bez snehu a ľadu.
   V Pezinku sú ulice, ktoré Mesto nemá vo svojej správe. Ide o účelové komunikácie vo vlastníctve právnickej osoby. Obyvatelia sa musia obracať so žiadosťou o údržbu na majiteľa komunikácií.
   Ide napr. o ulice na Dubovom vŕšku (Okružná, K. Franklovej, Ľ. Rajtera a E. Suchoňa), časť Moyzesovej ul. (medzi BD Panoráma a budovou daňového úradu), Topoľová a Javorová ulica, Rozálka, Schaubmarova ul., R. Rétiho, Najmarova, Žarnovických, Mlynárska, Liesková, Černicová, Trnková, Krížna č. 16-24. V rekreačných oblastiach Kučišdorf, Leitne, Slnečné údolie a Stupy Mesto vykonáva údržbu iba hlavných ťahov. Údržbu štátnych ciest vedúcich cez Pezinok zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava a.s.

 

MsÚ- ref. ŽP, KS a dopravy

 


Ohodnoťte článok: