Program Malokarpatskej knižnice

Október 2017 / Prečítané 722 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Pre študentov a verejnosť:

   Literatúra v Radnici: Povedz slovo čisté. Termín: 6. novembra 2017 o 19.00 h. Hostia: Anton Baláž, Radoslav Passia, moderuje Veronika Šikulová. Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

   Pohľad na oblohu. Pozor padá hviezda, budeme mať šťastie. Alebo smolu. Beseda s astronómami Jurajom Tóthom a Dušanom Kalmančokom. Hostia: Juraj Tóth, Dušan Kalmančok, moderuje Márius Kopcsay. Termín: 7. novembra 2017 o 17.00 h v čitárni, Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Pre deti, žiakov a verejnosť:

   Literárno-výtvarná súťaž: téma na november: Čo mám na škole najradšej – literárne a výtvarné práce treba priniesť do konca mesiaca. V odd. pre deti a mládež, Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Beseda s autorom Pero Le Kvetom: Chlapec s očami ako hviezdy. Hosť: Pero Le Kvet. Termín: 23. novembra o 10.00 h v odd. pre deti a mládež, Malokarpatskej knižnice v Pezinku.
Čítanie je IN – cyklus určený všetkým vekovým kategóriám detských čitateľov na podporu čítania detí - v spolupráci so školami v odd. pre deti a mládež, Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Hodiny informačnej výchovy – pre deti predškolského veku a žiakov ZŠ, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, vyhľadávanie informácií a zoznámenie s literatúrou, spisovateľmi
a ilustrátormi. V odd. pre deti a mládež, Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Čo sa skrýva v lese – polročný tematický cyklus literárno-vzdelávacích podujatí. Termíny po dohode so školami. V odd. pre deti a mládež, Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Kým školský zvonček zazvoní – informačná výchova pre deti predškolského veku. Termíny po dohode so školami. V odd. pre deti a mládež, Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk , www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok


Ohodnoťte článok: