Poďakovanie

Október 2017 / Prečítané 696 krát

  Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 19. 9. 2017 rozlúčiť s našou drahou mamou, sestrou, babkou a prababkou
Rozáliou MALIČKOU.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: