Stretnutie s občanmi

Október 2017 / Prečítané 577 krát

   V stredu 4. októbra sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Pezinku stretnutie občanov – obyvateľov ulice SNP s vedením mesta. Hlavnou témou ich stretnutia bol návrh na zmenu dopravy na Ulici SNP, ktorú navrhol dopravný inžinier PZ SR. Už niekoľko desaťročí je hlavnou ulicou v tejto časti mesta Bernolákova ulica. Tá by sa mala stať podľa tohto návrhu vedľajšou a hlavnou by mala byť spomínaná jednosmerná Ulica SNP. Zúčastnení občania tento návrh odmietli. Ich stanovisko podporilo aj vedenie mesta.
   Druhou témou mala byť organizácia dopravy na Ulici SNP a to tak, aby na nej boli umiestnené a vyznačené jazdné pruhy pre cyklistov, podľa návrhu OZ Cyklokoalícia, spolu s jazdným a odstavným pruhom. Po pomerne búrlivej debate sa všetci zúčastnení dohodli, že mesto dá vypracovať štúdiu, ktorú obyvatelia tejto ulice dostanú na pripomienkovanie. Predbežný návrh OZ bol prekonzultovaný s dopravným inžinierom PZ.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: