ZŠ Fándlyho získala grant Športovej akadémie M. Tótha

Október 2017 / Prečítané 665 krát

   Všetko je pripravené, môžeme začať... Dňa 25. 9. 2017 navštívili našu školu zástupcovia spoločnosti O2 spoločne so zástupcami Športovej akadémie Mateja Tótha (ŠAMT) a osobne s Matejom Tóthom nám odovzdali výherný grant od spoločnosti O2. Toto stretnutie bolo v mene ŠAMT spojené s oficiálnym odovzdávaním plakety výhercu celoslovenskej súťaže Dobrý beh. Chceme sa POĎAKOVAŤ všetkým tým, ktorí spolu s nami behali, ktorí nám svojou športovou aktivitou dopomohli k víťazstvu.
   Na Základnej škole Fándlyho v Pezinku otvárame Športovú akadémiu Mateja Tótha, projekt zameraný na voľnočasovú aktivitu žiakov mladšieho školského veku. Významnou súčasťou metodiky ŠAMT je využívanie hier a cvičení zameraných na zapájanie správnych svalových skupín. V pravidelných športových krúžkoch si žiaci pod vedením učiteliek Mgr. Renáty Strapáčovej a PaedDr. Evy Kurucovej budú prostredníctvom atletickej prípravy vytvárať a zdokonaľovať pohybovo-motorický základ a rozvíjať koordinačné schopnosti.
   Cieľom ŠAMT je dbať na kvalitu a zdravý vývoj dieťaťa a celkovú radosť z pohybu. ... mať šancu stať sa špičkovým športovcom.

 

PaedDr. Ingrid Laláková, zástupkyňa riaditeľky školy

 


Ohodnoťte článok: