Otvorenie XI. ročníka ATV

Október 2017 / Prečítané 595 krát

   Získavať nové vedomosti je možné v každom veku. Jasným dôkazom sú mnohí pezinskí seniori a už jedenásty ročník Akadémie tretieho veku. Slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutočnilo za prítomnosti vedúcich predstaviteľov mesta – viceprimátorov Jána Čecha a Miloša Andela 13. septembra v malej sále Domu kultúry v Pezinku.
   V školskom roku 2016/2017 má pezinská Akadémia tretieho veku sedem študijných odborov a podľa zápisu ju bude navštevovať vyše 160 účastníkov. Pre prvý ročník otvorili dva študijné odbory: Anglický jazyk a Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo. Druhým ročníkom pokračuje vzdelávanie seniorov v odboroch Arteterapia, Počítače a fotografia, Výtvarné techniky mozaiky a koláž, Hudba stáročí, Ľudová kultúra nášho regiónu.
   Najväčší záujem vzbudil študijný odbor Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo, do ktorého sa prihlásilo 40 záujemcov. V zimnom semestri sa začne v Akadémii tretieho veku vyučovať podľa stanoveného rozvrhu hodín od októbra pod odborným vedením lektorov. O študentov a priebeh semestra sa bude starať koordinátorka Andrea Pikusová, tel. č. 033/6901 127, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk 

 

(AP)


Ohodnoťte článok: