Detský tábor Mestskej polície Pezinok

Október 2017 / Prečítané 687 krát

   Mestská polícia Pezinok organizovala tento rok už 15. ročník športovo-náučného tábora v termíne od 13.8. – 20.8.2017. Konal sa opäť v škole v prírode PIESOČNÁ v lokalite obce Moravský Svätý Ján. Tábor organizuje oddelenie prevencie kriminality ako preventívne predchádzanie nežiaducich javov u detí a mládeže. Sociálne problémy totižto v súčasnej dobe vyvolávajú potrebu intenzívnejšie a kvalitnejšie riešiť vzniknuté problémy a spoločenské prostredie dieťaťa je neustále podmieňované rôznorodými vplyvmi. Deti sa stretávajú aj s náročnými životnými situáciami, ktoré prinášajú a vyvolávajú vznik sociálno-patologických javov a preto jednou z najúčinnejších metód, ako riešiť problémy, je predchádzanie ich vzniku, zabraňovanie ich prehlbovaniu, prípadne zamedzovanie ich opakovaniu pomocou prevencie.
   Tábor Mestskej polície Pezinok je projekt, v ktorom ide o zámerne cielenú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je zameraná na rozvoj a budovanie vlastnej zodpovednosti, prosociálnosť, učenie základným životným hodnotám, ľudským právam a slobode, ochrane života a zdravia iných, ale aj vlastného. Úlohou je teda pochopiť a naučiť deti samostatnosti, dôstojnosti, zdravému sebavedomiu, úcte a sebaúcte, podnieteniu vlastnej sebareflexie, empatii.
Tábora sa tento rok zúčastnilo 65 detí vo veku 6 až 15 rokov, 6 táborových vedúcich, 1 zdravotník. V rámci spolupráce s Trnavskou univerzitou (pedagogickou fakultou), prišli vypomáhať tri študentky denného štúdia. Pre deti bol pripravený bohatý program a rôzne športo
vé aktivity, aktivity na rozvoj osobnosti, sociálno-psychologický výcvik a samozrejme besedy a prednášky zamerané hlavne na sociálno-patologické javy. Nechýbali ani tvorivé, náučné, logické, postrehové, vytrvalostné hry a taktiež hry len tak, pre zábavu.
   Súčasťou týždenného tábora bolo samozrejme opekanie, kúpanie v bazéne, karneval a diskotéky, celotáborová hra hľadanie pokladu, detektívne pátranie po zlodejoch, metlobal a talent šou. Deti absolvovali celodenný výlet do Skalice, kde navštívili výrobňu pravého Skalického trdelníka. Následne navštívili lanový park „Tarzánia“, kde na lanových prekážkach vo výške korún stromov strávili celé odpoludnie a opäť mohli prekonávať vlastné hranice.
   Nakoľko masívne rozšírenie internetu a mobilnej komunikácie je závažným problémom ostatných rokov, hlavným cieľom tábora bolo prioritne odpútanie detí od mobilov, počítačov, televízneho vysielania a videohier. Náhradou týchto moderných pokrokových technológií, bol pobyt v krásnej prírode, zábavné aktivity a spoznávanie nových kamarátov nie virtuálne, ale osobne.
   O tom, že tábor, ktorý organizovala mestská polícia Pezinok mal úspech, svedčia aj veľmi pozitívne ohlasy rodičov detí.

   Sponzori detského športovo náučného tábora Mestskej polície Piesočná 2017

   TESCO Pezinok, „Ai sushi“ bar a reštaurácia Pezinok, „Pasha lunch“ bar Pezinok, Cukráreň
„Bombón“ Pezinok, ICE Crem & Coffee Pezinok, Kvetinárstvo „Eben“ Pezinok, „Silvotech“ športová výživa Pezinok, Prima banka Pezinok, Raiffeisen banka Pezinok, Lekáreň „Šípka“ Viničné, Pezinská mestská spoločnosť, Pekáreň „Bageta“ Pezinok, Porche Inter Auto spol. s.r.o Bratislava, Víno Matyšák Pezinok, Knihkupectvo „Artforum“ Pezinok, Antikvariát „Karpatský lovec“ Pezinok, Mary Kay Bratislava, Ľudovka Zlaté Moravce, Glare s.r.o Nitra, Bajan Gold Zlaté Moravce, 1001 Drobností Zlaté Moravce, Best Foto Zlaté Moravce. Ďakujeme

 


Ohodnoťte článok: