Kto tu porušuje pravidlá "hry"?

Október 2017 / Prečítané 621 krát

   Vraj sme porušili pravidlá, konkrétne VZN č. 11/2017, keď sme si v rámci predvolebnej kampane u súkromnej firmy objednali reklamné zariadenia – stojany. Aspoň to tvrdia niektorí naši protikandidáti a tí, ktorí v ich prospech dlhodobo odvádzajú „špinavú“ robotu. Proti takémuto tvrdeniu sa však chceme ostro ohradiť!
   VZN mesta Pezinok č. 11/2017 stanovuje podmienky umiestňovania plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. Verejné priestranstvá sú jasne definované ako plochy v majetku mesta. Ide o reklamné zariadenia v správe PKC a v majetku mesta. Ich zoznam nájdete v prílohe spomínaného VZN. Spomínané VZN teda vôbec nerieši a v zmysle platnej legislatívy ani nemôže riešiť umiestňovanie reklamných zariadení (pútačov, bilbordov, plagátov a pod.) na súkromných pozemkoch či súkromných stavbách, čo vo svojom stanovisku potvrdil aj MsÚ.
   Stojany, ktoré sme použili, sú umiestnené na súkromných pozemkoch. Umiestnením týchto pútačov nie je porušené žiadne VZN. Boli riadne objednané v súkromnej spoločnosti, ktorá ich umiestnila na obvyklé miesta, ako už mnohokrát v minulosti, pričom o novom VZN nevedela. My dvaja sme následne firmu upozornili na nesúlad s VZN a dali sme stojany premiestniť na súkromné pozemky, kde sú dodnes. A spravili sme tak okamžite, ešte predtým, než túto vec ktosi účelovo vytiahol a zneužil na nechutnú antikampaň.
   Naši protikandidáti Borza, Blaško a iní takto vedome klamú verejnosť s cieľom poškodiť nás ako kandidátov, keď tvrdia, že sa dopúšťame porušovania VZN. Navyše aj títo dvaja kandidáti (Blaško, Borza), rovnako ako azda všetci ostatní, majú umiestnenú svoju reklamu na súkromných zariadeniach v meste. V prípade Blaška dokonca nelegálne na autobusovej zastávke. Nikto z tých, ktorí na túto vec poukazujú, si nevšimol, alebo nechcel všimnúť, ako napr. kandidáti na poslancov Grell s Kremským a kandidát na župana Mrva zneužili podujatie Fyzulnačka na politickú reklamu. Rovnako je škoda, že nevenujú rovnakú pozornosť napríklad otázke financovania predvolebnej kampane niektorých kandidátov. My pravidlá dodržiavame. Čo ostatní?

 

JUDr. Roman Mács, Mgr. Oliver Solga

 


Ohodnoťte článok: