Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok na roky 2017 – 2023 (PHRSR)

Október 2017 / Prečítané 640 krát

   Mesto Pezinok aktualizovalo vlastnými personálnymi kapacitami a prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO dokument PHRSR na roky 2017-2023.
   Aby mohlo mesto Pezinok predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z EÚ a uchádzať sa o tieto finančné prostriedky, bola nevyhnutná aktualizácia dokumentu PHRSR mesta Pezinok. Aktualizovaný dokument je zverejnený na web stránke mesta Pezinok v časti Samospráva/Dokumenty http://www.pezinok.sk/?yggid=577

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: