Informácia o súčasných aktivitách Mesta Pezinok v oblasti budovania škôl, komunikácií a verejnej zelene

Október 2017 / Prečítané 645 krát

ZŠ Fándlyho ul.   Dlhodobé úsilie mesta v oblasti budovania infraštruktúry pokračuje aj v jesenných mesiacoch a vďaka vynikajúcim finančným výsledkom z minulého roka sa darí rekonštruovať aj ďalšie komunikácie v rôznych častiach mesta. Naša fotoreportáž dokumentuje práce na chodníkoch a ceste na Svätoplukovej ulici, na Majakovského ulici a generálnu rekonštrukciu - opláštenie (zateplenie) budovy a budovanie novej strechy na Základnej škole na Fándlyho ulici. Dokončený bol aj nový asfaltový chodník na Rázusovej ulici. Po dokončení chodníkov na pezinskom cintoríne nasledovala Chodník na Majakovského ulicikompletná výmena lavičiek na všetkých troch cintorínoch, teda nielen v meste, ale aj na cintorínoch v cajlanskej a grinavskej časti mesta. Práce začali aj na Sládkovičovej ulici, kde mesto rekonštruuje chodník a následne bude vysádzať nové stromy. Pripravuje sa tiež výsadba stromov na Panskom chodníku.
   Pre informáciu prinášame aj sumy, ktoré mesto za tieto práce zaplatí firmám, ktoré boli vybrané transparentne – vo verejnej súťaži. Mesto dalo vyhotoviť a zaplatilo aj projektovú dokumentáciu k týmto stavbám. Realizácie boli schválené zastupiteľstvom a vychádzajú z Svätoplukova ulica na SevereProgramového vyhlásenia MsZ, z decembra roku 2014.
Základná škola Fándlyho – zateplenie fasády, strecha, prístrešky – 451 361 eur. Sládkovičova ulica – chodník 39 359 eur. Majakovského a Malokarpatská ulica – chodník
cca 45 000 eur. Rázusová ulica – chodník 66 631 eur. Svätoplukova ulica – nový povrch cesty a chodník 72 000 eur.
V tomto roku plánujeme realizovať ešte parkovisko na ulici Obrancov mieru, chodník na Ulici 1. Mája (pozdĺž ZŠ Fándlyho) a mnohé ďalšie investície, o ktorých budeme občanov informovať.

 

 (MsÚ)


Ohodnoťte článok: