VÚC je dôležitý!

Október 2017 / Prečítané 731 krát

   Blížiace sa voľby do VÚC, teda do vyšších územných celkov, samosprávnych krajov, alebo ak chcete, do žúp, opäť rozvírili v médiách polemiku o ich dôležitosti a funkčnosti. Dokonca zaznievajú návrhy na ich zrušenie, reorganizáciu či zvýšenie, alebo naopak, zníženie počtu samosprávnych krajov. Všetko sú to legitímne názory, pokiaľ vychádzajú z racionálnych argumentov.
   Všeobecné paušalizovanie a prehnane kritická polemika (rovnako ako prehnane optimistické názory), často bez hlbšej znalosti problematiky, však nič nevyriešia a absolútne neosožia tomu, aby sa zvýšil záujem občanov o dianie v župe a aby práve v tomto čase podarilo pritiahnuť voličov k volebným urnám.
   Spomeniem teraz len štyri oblasti, ktorými sa rozhodovanie župy dotýka každého z nás. Sú to doprava, školstvo, sociálne služby a finančná podpora projektov.
   Keď spomíname dopravu, konkrétne v Pezinku je v správe kraja cesta II/502, teda hlavný ťah cez mesto: kraj zodpovedá za jeho kvalitu, zimnú údržbu, značenie a pod. Vďaka župe máme na železničnej stanici veľké záchytné parkovisko, moderný dopravný terminál, autobusové zástavky, opravenú cestu cez Babu, či projekt integrovanej dopravy, ktorý je zatiaľ tak na polceste k optimu.
   A vďaka župe máme reálnu šancu, aby sa z plánovaného obchvatu Pezinka nestal nezrealizovaný „projekt storočia“. Vďaka župe máme tiež nádej, že sa podstatne zrýchli a zjednoduší doprava do hlavného mesta, či už smerujeme do zamestnania, školy, na úrady, za lekármi, za športovým, kultúrnym, či spoločenským vyžitím.
Školstvo? Najmä vďaka župe máme krásnu budovu Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici, ktorú mesto získalo do majetku a začalo ju zveľaďovať, no hlavne, máme opravené stredné školy, veď do zriaďovateľskej pôsobnosti BSK patria všetky tri stredné školy v meste, ktoré sú v dobrom technickom stave. A pokiaľ ide o gymnázium a obchodnú akadémiu, o štúdium na nich
je stále záujem a ich študenti dosahujú výborné výsledky.
   Rovnako tak patria do zriaďovateľskej pôsobnosti BSK dve sociálne zariadenia, v ktorých sú umiestnení aj Pezinčania. Dôležitou témou týchto volieb je pritom rozširovanie siete týchto zariadení a skvalitňovanie služieb, aby pezinskí seniori nemuseli dožívať ďaleko od rodného mesta, alebo aby čakanie na miesto v takomto zariadení netrvalo celú večnosť.
   Župa už roky výrazne finančne podporuje najrôznejšie neziskové aktivity občanov, združení a spolkov. Bez podpory župy by sa mnohé kultúrne, spoločenské a športové podujatia vôbec nekonali alebo by mali azda len „ komorný “ charakter. Veľký podiel má župa a organizácie v jej pôsobnosti napríklad na príprave populárnych Keramických trhov, či jesenného Jablkového hodovania.
   Okrem tohto všetkého by Pezinčania nikdy nemali vo svojom majetku budovu polikliniky, už spomenutú budovu Základnej umeleckej školy – renesančnú Palugyaovskú kúriu, či spomínaný Kupeckého rodný dom, ktorý kedysi bol a opäť môže byť jedným z centier kultúry a kultúrnosti v našom meste.
   Mohol by som z vlastnej skúsenosti primátora mesta a dlhoročného poslanca BSK vymenovať ešte celý rad významných počinov župy, ktoré prispeli ku skvalitneniu života občanov v regióne a konkrétne v našom meste. Rozhodovanie poslancov VÚC sa nás všetkých dotýka viac ako si uvedomujeme, alebo sme ochotní si pripustiť.
   Aj kvôli tomu, čo som tu vymenoval, by nikomu z nás nemali byť voľby do VÚC BSK ľahostajné. Nemali by sme len pasívne prizerať, koho nám tých možno dvadsať percent voličov zvolí a kto nás bude ďalších päť rokov zastupovať. Preto zostať v sobotu 4. novembra doma a neísť voliť je síce tiež rozhodnutie, ale azda najhoršie z možných. Niektoré župy a ich občania už na takúto pasivitu doplatili.

 

Oliver Solga, primátor

 


Ohodnoťte článok: