Program malokarpatskej knižnice

September 2017 / Prečítané 638 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

 

Pre študentov a verejnosť:

Jablkové hodovanie: Nájdite náš stánok plný koláčov a iných prekvapení na Jablkovom hodovaní! Termín: 7. októbra 2017

Timrava vo výbere poetky Dany Podrackej - spomienkový večer venovaný 150. výročiu narodenia jednej z najlepších slovenských spisovateliek organizovaný v spolupráci so spolkom Živena. Termín: 12. októbra 2017 o 17.00 h. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Literatúra v Radnici: Všetko alebo NIČ - beseda spojená s premietaním. Hostia: Juraj Lukáč, náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Termín: 23. októbra 2017 o 19.00 h. Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Vodné znamenia - vernisáž výstavy fotografií Ľuby Lacinovej spojená s literárnym večerom poetky Ivice Ruttkayovej Termín: 27. októbra 2017 o 17.00 h. Miesto konania: výstavná miestnosť knižnice, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Literárno-výtvarná súťaž: téma na október: Stromy – pľúca Zeme. Literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Beseda pre deti: Všetko alebo NiČ. Hostia: Katarína Grichová z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Termín: 23. októbra 2017 o 10.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Čítanie je IN – cyklus určený všetkým vekovým kategóriám detských čitateľov na podporu čítania detí – v spolupráci so školami. Ponuka od septembra do decembra 2017 - Tuláčik a Klára od E. J. Grocha (priateľstvo, pocit bezpečia), Mimi a Líza od Kataríny Kerekesovej a i. (priateľstvo, solidarita…), Pravidlá leta od Shauna Tana (priateľstvo, hnev, odpustenie), Hodinový kvet od Michaela Endeho (priateľstvo, načúvanie, čas) Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Hodiny informačnej výchovy – pre deti predškolského veku a žiakov ZŠ, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, vyhľadávanie informácií a zoznámenie s literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Čo sa skrýva v lese – polročný tematický cyklus z literárno-vzdelávacích podujatí – termíny po dohode so školami. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Kým školský zvonček zazvoní – informačná výchova pre deti predškolského veku. Termíny po dohode so školami. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk  www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok


Ohodnoťte článok: