Program CVČ

September 2017 / Prečítané 488 krát
EPICENTRUM
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

3.10. Hráme sa na škôlku. Predpríprava pre 2,5- až 3-ročné detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť návyky a aktivity budúcich škôlkarov. Prebieha bez účasti rodiča. Každý utorok od 10.00 - 11.00 h.
5.10. Mama, ocko – poď sa hrať: Stromy v jeseni. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
10.10. Hráme sa na škôlku. Predpríprava pre 2,5- až 3-ročné detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť návyky a aktivity budúcich škôlkarov. Prebieha bez účasti rodiča. Každý utorok od 10.00 - 11.00 h.
12.10. Mama, ocko – poď sa hrať: Ježko. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
17.10. Hráme sa na škôlku. Predpríprava pre 2,5- až 3-ročné detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť návyky a aktivity budúcich škôlkarov.. Prebieha bez účasti rodiča. Každý utorok od 10.00 - 11.00 h.
19.10. Mama, ocko – poď sa hrať: Zvieratká z gaštanov. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
20.10. Poklad jesenných škriatkov. Podujatie pre rodiny s deťmi s rozprávkovo- jesennou tematikou so začiatkom o 16.30 h v Zámockom parku.
24.10. Hráme sa na škôlku. Predpríprava pre 2,5- až 3-ročné detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť návyky a aktivity budúcich škôlkarov. Prebieha bez účasti rodiča. Každý utorok od 10.00 do 11.00 h.
26.10. Mama, ocko – poď sa hrať: Šarkan. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
30.10.-31.10. Halloween Party. Špeciálny jesenný tábor pre školopovinné deti s bohatým programom pod vedením lektorov.
   Stretnutia Pokémon ligy Pezinok prebiehajú každý piatok od 17.00 - 19.00 h v prístavbe CVČ Pezinok v Zámockom parku. Skupina pre priaznivcov zberateľskej kartovej hry Pokémon a organizovaného hrania v Pezinku.
   V školskom roku 2017/2018 dávame do ponuky nové krúžky pre deti aj dospelých: Ľudové remeslá (od 8 r.), Latino dance (od 6 r.), Mladý youtuber (od 8 r.), Bloger klub (od 8 r.), Klub záškoláci (od 6 r.), Hráme sa na škôlku (od 2,5 r.), London Bridge (od 8 r.), Latino dance pre dospelých a Základy práce s počítačom pre dospelých.

Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk alebo na telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117. Zmena programu vyhradená. Mgr. Katarína Kvetková, CVČ


Ohodnoťte článok: