Poďakovanie

September 2017 / Prečítané 916 krát

  Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, známym a spolupracovníkom, ktorí sa prišli dňa 8. augusta 2017 rozlúčiť s naším drahým zosnulým manželom, otcom, dedkom a kolegom
Antonom DEMOVIČOM.
Ďakujeme za slová útechy, prejavy sústrasti a kvetinové dary. Manželka Mária s deťmi a ostatná smútiaca rodina.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, spolužiakom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 9. 8. 2017
s mojou jedinou dcérou
Alickou LIŠKOVOU,
ktorá odišla do večnosti dňa 4. 8. 2017. Ďakujem za modlitby, za slová útechy, prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktoré ste jej priniesli na znak úcty a lásky k nej. Mama Zdenka.
 
  Ďakujem všetkým, ktorí sa prišli 17. 8. 2017 rozlúčiť s manželom, otcom a dedom
Miroslavom NEMČEKOM.
Ďakujeme aj za vyjadrenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: