Vo vinohradoch nad Pezinkom sa urobilo kus práce

September 2017 / Prečítané 645 krát

   Atraktívna vinohradnícka lokalitu, ktorú Pezinčania poznajú pod názvom Stará hora, prešla v posledných rokoch významnými – a pozitívnymi – zmenami. O doterajších výsledkoch i ďalších zámeroch Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov hovorí jeho predsedníčka Oľga Bejdáková.

l Čo vás priviedlo k projektu obnovy a revitalizácie Starej hory?
   Naše združenie vzniklo v roku 1995, máme asi 60 členov, väčšinou malých a stredných vinohradníkov a vinárov. Naším prvotným poslaním bolo organizovanie tradičných podujatí, ktoré sa snažia o návrat vinohradníckych tradícií. Dvomi hlavnými podujatiami, ktoré organizujeme, sú Vínne trhy Pezinok, ktoré robíme už dvadsať dva rokov a Svätomartinské požehnanie mladého vína. Pred šiestimi rokmi sme začali robiť novú akciu, ktorá sa volá Víno a levanduľa. Keď sme ju začali organizovať, zistili sme, v akom stave je Stará hora – významná vinohradnícka lokalita, juhovýchodne orientovaný svah v predhorí Malých Karpát, kde sa od nepamäti výborne darí viniču. Pestuje sa tu aj veľa vzácnej flóry, ktorej sa venuje Vladimír Píš vo svojej záhrade. Museli sme urobiť niekoľko brigád, aby sme sa do tejto lokality vôbec dostali a sprístupnili cesty. Prvú väčšiu brigádu sme urobili v roku 2011, keď sme začali upravovať terén pod Starou horou. Každoročne na brigádach čistíme cesty, kanály a vinohradnícke lokality a to nielen pod Starou horou, ale v celom pezinskom chotári. V minulom roku Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil výzvu na dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017. Ako záujmové občianske združenie sme sa uchádzali o dotáciu na revitalizáciu kamenice podStarou horou v Pezinku a na jej obnovu. V žiadosti o grant sme boli úspešní a dostali sme na tento účel 9 000 €.

l Čo si pod kamenicou môžeme konkrétne predstaviť?
  
Ide o systém múrikov a schodíkov, ktoré patrili v minulosti k vinohradom a spevňovali svahy medzi jednotlivými vinohradmi a cestičkami. Vinohradníci vynášali kamene z vinohradov a potom ich použili na stavbu oporných múrikov. Pôvodne pod Starou horou nebolo ani vidieť, že tam nejaké kamenice sú, celá lokalita bola zdevastovaná a zarastená. Museli sme tieto kamenice začať odkrývať, pretože boli zarastené krovinami a zanesené náletovými drevinami a zeminou. Územie sme vyčistili, odkopali zeminu motykami, odstránili náletové dreviny. Starú časť kameníc sme zachovali a dopĺňame celé územie novou nižšou kamenicou. Pokračujeme popri ceste smerom k vinohradníckemu domčeku Celestýn a aj na druhú stranu smerom k levanduľovej záhrade. Na trase obnovovanej kamenice sme našli tiež šesť kamenných výklenkov, ktoré pôvodne slúžili na to, aby tam vinohradník mohol pristaviť voz, do ktorého potom nakladal naoberané hrozno. Tam sme vytvorili prístrešky, ktoré slúžia na oddych pre vinohradníkov, návštevníkov, turistov, rodiny s deťmi, čo idú okolo. Zároveň sú to stabilné altánky ktoré môžu využívať vinohradníci počas podujatí ako je Víno a levanduľa, Deň vo vinohrade a iné nové podujatia.

l Na čo konkrétne slúžil príspevok, ktorý ste dostali?
  
Z príspevku sme financovali vybudovanie prístreškov, lavičky, robili sa zemné práce, spevnili sme časť cesty, ktorá bola vymletá. Dali sme vyviezť a doviezť zeminu i kameň, boli to práce, na ktoré boli potrebné ťažké mechanizmy. Spolu s výstavbou prístreškov a lavičiek sa väčšina z tej deväťtisícovej dotácie vynaložila práve na tento účel. Finančnými prostriedkami sa vo veľkej miere podieľalo na tejto obnove tiež naše združenie. Tieto prostriedky sme získali práve počas našich podujatí a to hlavne z akcie Víno a levanduľa.

l Vaše združenie však urobilo obrovský kus práce aj vďaka brigádam, ktoré organizuje.
  
Brigády robíme svojpomocne, veľmi nám však pomáha mesto – napokon, kamenice stoja na jeho pozemkoch a na obnovu sme dostali od mesta kladné stanovisko. Nápomocný pri našich aktivitách je tiež Mestský podnik služieb. A, samozrejme, občania. Urobilo sa tam množstvo hodín dobrovoľníckej práce. Brigády robíme štyri až päťkrát do roka, zúčastňujú sa ich naši členovia, sympatizanti, pracovníci mesta a aj primátor a jeho zástupcovia. Na brigádach sa vytvorila komunita, ktorej záleží na verejnom priestore.

l Aké ďalšie práce vás čakajú na Starej hore?
  
Keďže sme museli zlikvidovať starú flóru, teda najmä náletové porasty trniek a sliviek, napadnuté a zdecimované šárkou, chceme ešte vysadiť tradičné ovocné stromy – leto však bolo také suché, že sme to zatiaľ nestihli urobiť. Teraz na jeseň alebo zavčasu na jar, keď bude vlhkejšie, chceli by sme tam vysadiť slivky, dule, mišpule, oskoruše, možno aj orechy. Celý malokarpatský región mal nádherné svahy a kamenice a to, čo sa zachovalo dodnes, by sme mali udržiavať.

l Aké sú prvé ohlasy verejnosti na vašu prácu?
  
Asi deväťdesiat deväť percent hlasov máme absolútne pozitívnych. Chvália to vinohradníci, občania, turisti... Možno sa objavili pochybnosti, či bolo treba odstrániť náletové dreviny, ale vysvetlili sme, že to bolo nevyhnutné zo zdravotného hľadiska a prestárnuteho stavu porastov. Čo sa dalo, to sme zachránili.

l Budujete lokalitu Stará hora na rekreačné účely, stále sa tu však predovšetkým pestuje hrozno. Dá sa skĺbiť vinič a práce v ňom s turistickým ruchom?
  
Je to predovšetkým vinohradnícka lokalita a cesty tu boli vybudované ako obslužné cesty pre vinohradníkov a vinárov na poľnohospodárske účely. Umiestnili sme tam tabuľky, aby si obyvatelia dávali pozor a aby rešpektovali, že sú tu vinohradníci, ktorí pracujú. Ľudia, ktorí sú tam len na rekreačné účely, by pre to mali mať pochopenie. Nehovoriac o tom, že mnohí vinohradníci obrábajú hrozno už len skôr z lokálpatriotizmu, než z ekonomických dôvodov. Na druhej strane sme vinohradníkom adresovali výzvy, aby sa pripojili k obnove tohto územia, aby sa starali o svoje pozemky. Podarilo sa nám obnoviť úzky vzťah vinohradníka k pôde. Boli by sme tiež radi, keby občania alebo iné združenia, ktoré tam organizujú nejaké aktivity, robili tak s vedomím mesta a keby sa podieľali na údržbe a čistení tohto priestoru. Celé toto územie potrebuje dlhodobú a systematickú starostlivosť.

l Máte nejakú cieľovú predstavu, ako by mala oblasť Starej hory vyzerať?
  
V Pezinku je vidieť za posledné obdobie množstvo práce ktoré sa tu urobilo, takže by mohol v rámci malokarpatskej vinohradníckej oblasti slúžiť ako vzor. Chceme pokračovať aj budúci rok a dobudovať kamenicu, čím sa toto miesto povýši na vinohradnícku lokalitu s tradíciou. Stará hora je atraktívne miesto. Bola by škoda nevyužiť jej potenciál. Celý tento areál nad mestom je výnimočný svojou orientáciou na juhovýchod, pôdnym zložením, teplotnými pomermi a je mimoriadne vhodný pre pestovanie tradičnej pezinskej odrody Rizling vlašský. Zároveň je turisticky zaujímavý a to nielen pre Pezinčanov, ale aj pre návštevníkov z celého širokého okolia. Naše združenie má prvoradý záujem o zachovanie vinohradníctva a miestnych tradícií s udržateľným turizmom a vzájomným rešpektovaním sa. A ak by sa občania chceli osobne presvedčiť, v akom stave je táto lokalita, pozývame ich na pohár vína pri kamenici v sobotu 21. októbra na symbolickom podujatí, ktoré organizujeme po oberačkách s názvom Zatváranie Starej hory.

 

(kam)


Ohodnoťte článok: