Osem rokov nesplnených sľubov Pavla Freša. A čo ďalej?

September 2017 / Prečítané 569 krát

   Bratislavská župa nutne potrebuje zmenu na poste predsedu. Súčasný župan Pavol Frešo nielenže už dávno vyčerpal svoj potenciál, ale za osem rokov v úrade toho viac nasľuboval, ako spravil. Malý odpočet činnosti, resp. nečinnosti súčasného predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavla Freša:

1. Obchvat Pezinka – sľubuje ho už 8 rokov a dodnes nie je ani naprojektovaný. Výhovorky Pavla Freša, že kraj musel čakať na zmenu
územného plánu Pezinka, neobstoja, pretože projekty mohli byť aj tak dávno pripravené. Peniaze, ktoré boli naň alokované v IROPe, sa z veľkej časti rozpustili na iné priority. Pezinok je tretí automobilmi najzaťaženejší úsek po Prístavnom moste a Moste Lafranconi.
2. Cesta medzi Rohožníkom a Malackami – Pavol Frešo sľuboval, že cesta bude hotová v roku 2015, potom v roku 2016, dokonca o tom podpísal memorandum. Dodnes cesta nie je a ľudia v Rohožníku neveria, že sa začne na budúci rok. Po tejto ceste chodia tisíce kamiónov z Cementárne Rohožník.
3. Sľuboval zavedenie atraktívnej integrovanej dopravy, ktoré nie je dodnes zvládnuté, lebo chýba nadväznosť spojov a odstránenie súbehu autobusov a vlakov. Pavol Frešo musel vymeniť dvoch riaditeľov Bratislavskej integrovanej dopravy, ktorých sám navrhol, aj preto idú zmeny tak pomaly.
4. Sľúbené opravy ciest II. a III. triedy, ktoré župa sľúbi obciam, sa v danom roku neuskutočnia a nikto sa ani neozve, prečo.
5. 8 rokov sľubuje využitie 9 hektárového župného pozemku v Petržalke, určeného na šport a rekreáciu, ale dodnes na ňom nič nestojí.
6. 8 rokov sľubuje opravu synagógy v Senci, ale doteraz sa nič nezačalo opravovať.
7. Roky sľubovaná oprava divadla Aréna, na ktorú dala vláda peniaze, sa tohto roku neuskutoční kvôli zbabranému verejnému obstarávaniu zo strany župy.
8. Sľuboval, že sa bude venovať župe, ale namiesto toho sa venoval funkcii predsedu politickej strany SDKÚ - DS, ktorú doviedol ku krachu.

   Typické je to, že keď sa rozhodol uchádzať o svoj tretí mandát, prišiel s konceptom dopravy zadarmo. Ako úradujúci župan mal začať svoju kampaň výpočtom úspechov, ktoré dosiahol za 8 rokov. Ale zdá sa, že nemá veľmi čo povedať, tak iba balamutí ľudí.

 V čom spočíva zmena, ktorú chcem presadiť ja?

Dokončil som prácu na volebnom programe, ktorý je jedinečný v tom, že okrem cieľov, ktoré sú spoločné pre celý kraj, navrhuje ciele, ktoré sa týkajú iba Bratislavy a jednotlivých okresov kraja.

Spoločné ciele pre Bratislavu
a. Riešiť starostlivosť o cesty
v Bratislave spoločnou dohodou BSK a Bratislavy
b. Podporiť rozšírenie diaľnice D4 na 4 pruhy s územnou rezervou pre kolektory

Spoločné ciele pre Pezinok
a. Riešenie grobského obchvatu – trasovanie, územné rozhodnutie a financovanie ako základ budúceho obchvatu Pezinka
b. Podpora vinohradníctva a zachovania vinohradov + rozvoj vinárskej školy v Modre

Spoločné ciele pre Senec
a. Podpora vybudovaniu rozšírenia Starej seneckej cesty na 4 pruhy
b. Zvýšenie kapacity vlakov
zo smeru Dunajská Streda napr. rozšírením o druhú
koľaj

Spoločné ciele pre Malacky
a. Obchvat Malaciek riešiť využitím existujúcej diaľnice a novou križovatkou (Malacky – vybudovanie križovatky D2 Studienka)
b. Postaviť cestu medzi Rohožníkom a Malackami a riešiť dopady počas výstavby

Milan Ftáčnik, kandidát na župana Bratislavského kraja
Viac na: www.ftacnik.sk