Hold vojenskému stratégovi Slovenského národného povstania

September 2017 / Prečítané 570 krát

   Mesto Pezinok v spolupráci so Základnou organizáciou SZPB Pezinok a Klubom vojakov Slovenska si aj tento rok 26. augusta 2017 s pietou a úctou pripomenulo slávne ale aj tragické udalosti spred 73 rokov pri spomienkových oslavách SNP v Pohronskom Bukovci.
   Pohronský Bukovec, obec ani nie so 110 obyvateľmi, je hrdá na svoju povstaleckú minulosť. Minulosť vážnu, ale aj trpkú. V chotári obce 1.novembra 1944 nemeckí vojaci zastrelili pri pokuse o útek nášho rodáka, brigádneho generála in memoriam Karola Pekníka, ktorého vojenská historiografia označuje za „vojenského stratéga“ Prvej československej armády na Slovensku.
   Veniec vďaky Mesta Pezinok pri pomníku Jegorovovej partizánskej skupiny ako aj veniec pri pamätnej tabuli Karola Peknika položili predseda ZO SZPB Pezinok JUDr. Dušan Vilim, za Klub vojakov Slovenska plk. v. v. Ing. Milan Viglaský za aktívnej spolupráce členov Malokarpatského baníckeho spolku.
   Obec Pohronský Bukovec, ktorá bola vojakmi fašistického Nemecka vypálená 14. februára 1945 za pomoc partizánom ale aj vojakom a dôstojníkom regulárnej armády (Golian, Viest, Pekník), si váži skutočnosť, že Mesto Pezinok a jeho Občianske združenia si od roku 2012 každoročne spolu s obyvateľmi obce pripomínajú udalosti spojené s národnooslo-bodzovacím bojom počas druhej svetovej vojny.

 

(DV)

 


Ohodnoťte článok: