Zdravotníctvo v Bratislavskom samosprávnom kraji

September 2017 / Prečítané 525 krát

   Samosprávne kraje majú veľké množstvo právomocí a povinností, ktoré sa týkajú zdravotníctva. Kraj je tým, kto na základe žiadosti povoľuje, alebo ruší prevádzku zdravotníckych zariadení – ambulancií, všeobecných nemocníc, liečební, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo aj lekární. Schvaľuje napríklad aj ich ordinačné hodiny.
   Župa tiež pripravuje rozpis služieb lekárskej služby prvej pomoci a pohotovostných služieb lekární. Na webstránke www.bratislavskykraj.sk alebo www.e-vuc.sk preto vždy nájdete aktuálny rozpis pohotovostí.
   Bratislavská župa zodpovedá aj za rajonizáciu lekárov. Každý pacient tak podľa trvalého alebo prechodného bydliska spadá do rajónu konkrétneho všeobecného lekára, zubného lekára, gynekológa alebo pediatra. Pacient si môže vybrať iného lekára, než toho, ku ktorému patrí podľa bydliska, ten ho ale nemusí prijať. Povinnosť prijať vás má iba lekár, ku ktorému patríte podľa bydliska. Pre lekárov-špecialistov sa rajonizácia neurčuje, a preto sa pacienti, ak si sami nenájdu špecialistu, majú obracať na zdravotnú poisťovňu.
   Kraj je zriaďovateľom polikliniky v Karlovej Vsi a ďalším zdravotníckym zariadeniam poskytuje priestory. Vďaka tomu poskytujú starostlivosť viaceré polikliniky v Bratislave alebo aj malacká nemocnica, ktorá zásluhou spolupráce kraja a súkromnej spoločnosti prešla výraznou modernizáciou.
   V neposlednom rade kraj prešetruje podnety a sťažnosti pacientov, napríklad na neoprávnené platby alebo nedodržiavanie ordinačných hodín. Okrem všetkých týchto povinností Bratislavský samosprávny kraj vykonáva aj veľa aktivít navyše. Patria sem rôzne školenia a prednášky pre odbornú verejnosť na univerzitách aj medzinárodných konferenciách a aktivity ako napríklad nedávno realizovaný projekt, ktorým testoval deti na najvhodnejší šport, aby im tak pomohol vo výbere.

 

(BSK)


Ohodnoťte článok: