Jesenné upratovanie

September 2017 / Prečítané 629 krát

   V dňoch 12., 13. a 14. októbra 2017 zabezpečí mesto Pezinok pre svojich obyvateľov zber objemného odpadu odpadu na Fajgalskej ceste v Technickom a skladovom areáli MPS (bývalá motokárová dráha). V týchto dňoch v čase od 8.00 do 18.00 h budú môcť obyvatelia Pezinka doviezť odpad, ktorý sa nevojde do bežných nádob, nábytok, pračky, chladničky a iné spotrebiče, biologický odpad, železný šrot, sklo, papier a plasty. Upozorňujeme, že akcia nie je určená na zber nebezpečných odpadov, ako sú napr. oleje, žiarivky, batérie, farby a drobný stavebný odpad, ktoré sa zbierajú celoročne na Viničnianskej 25 v sídle firmy Marius Pedersen, a.s. Pneumatiky nepatria do komunálneho odpadu, preto sa tiež nezbierajú. Pre obyvateľov Pezinka je zber odpadu zadarmo, firmy a podnikatelia si musia zabezpečiť likvidáciu odpadu na vlastné náklady.

 

MsÚ-odd. výstavby a ŽP

 


Ohodnoťte článok: