Určenie volebných okrskov

September 2017 / Prečítané 600 krát

Mesto Pezinok

ROZHODNUTIE
primátora mesta Pezinok
zo dňa 23. 8. 2017
o určení volebných okrskov
a volebných miestností vo volebných okrskoch,
miesta a času konania voľby do orgánov
samosprávnych krajov

   Primátor mesta Pezinok podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 23. 6. 2017,

UTVORIL volebné okrsky
na odovzdávanie hlasovacích lístkov
a na sčítanie hlasov
a URČIL volebné miestnosti
vo volebných okrskoch na území mesta Pezinka takto:

A) Volebné okrsky a volebné miestnosti

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť – Mestský úrad, Radničné námestie 7 (I. poschodie č.dv.19)
ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna, Drevárska, Svätojurská ulica, vrátane občanov, ktorí majú trvalý pobyt iba Pezinok

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub dôchodcov), Kollárova 1
ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť – Gymnázium, Senecká 2
ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť – Autoškola Maťus, Sládkovičova 1 (vchod Trnavská ul.)
ulice: Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Materská škola, Záhradná 34
ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola, gen. Pekníka 2
ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa, Ulica gen. Goliana, Ulica gen. Viesta

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub dôchodcov), Cajlanská 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, dona Sandtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola, Svätoplukova 51
ulice: L. Novomeského 36 - 64, dona Sandtnera 9-37, dona Sandtnera 22-26, Šteberlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská, Najmarova, Sasinkova, Jamnických, Žarnovických

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola, Kupeckého 74
ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

Volebný okrsok č.11
Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6-51

Volebný okrsok č.12
Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: L. Novomeského 1 - 27 a 2 - 34

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Materská škola, Vajanského 16
ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť – Školský klub, Fándlyho 11
ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, Fándlyho

Volebný okrsok č.16
Volebná miestnosť – Stredná odborná škola, Komenského 27
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Materská škola, Bystrická 1
ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

Volebný okrsok č.18
Volebná miestnosť – Základná škola, Orešie 2
ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Pri mlyne, Trnková

B) Čas konania volieb:
  
V súlade § 20 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z a rozhodnutia predsedu NR SR č. 166/2017 Z.z. sa voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja, vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinka, budú konať v sobotu 4. novembra 2017 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

C) upozornenie pre voličov
  
Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien na Mestskom úrade, Radničné námestie 7, v kancelárií č. 19 P (prízemie).
   Všetky zmeny je možné vykonať do 3. novembra 2017 do 12.00 hod.
   Žiadame všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.
 

 

Mgr. Oliver Solga, primátor
v Pezinku, 23. 8. 2017


Ohodnoťte článok: