Mesto Pezinok

September 2017 / Prečítané 601 krát

Mesto Pezinok
obsadzuje

voľné pracovné miesto „referent stavebného úradu“ s týmito požiadavkami a predpokladmi:


· - vysoká škola stavebného zamerania, práca s PC, vodičský preukaz, bezúhonnosť
· prax v oblasti stavebníctva vítaná

   Záujemcovia môžu žiadosti so životopisom zasielať poštou v termíne do 30.09.2017 na adresu – „Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok“, prípadne doniesť osobne do podateľne MsÚ (na prízemí) alebo poslať elektronicky na e-mail: msu@msupezinok.sk .

   Mesto Pezinok si vyhradzuje právo, že bude písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor. Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku


Ohodnoťte článok: