Preskúšanie varovného systému

September 2017 / Prečítané 529 krát

   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – sekcia krízového riadenia usmernilo a zaviazalo mestá a obce preskúšať funkčnosť a prevádzkyschopnosť systémov varovania občanov v Slovenskej republike v roku 2017. Toto usmernenie sa týkalo praktického testovania zariadenia, teda aj preskúšania sirén hovorovou informáciou, čo sa udialo aktiváciou mikrofónu umiestneného na mestskom úrade v Pezinku. Preskúšanie účinnosti varovného systému obyvateľov sa uskutočnilo v našom meste 8.9 a 13.00 hod. Zvlášť aktuálne je práve v čase, kedy Ministerstvo vnútra vyhlásilo zvýšený stupeň teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky.
   Toto preskúšanie sa vykonalo celoplošne a Pezinok splnil túto úlohu presne podľa nariadenia štátnych orgánov. Naďalej platia aj termíny preskúšania sirén, podľa na celý rok určeného harmonogramu.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: