Oznam

September 2017 / Prečítané 551 krát

   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhodnutím ministra vnútra SR číslo 4, o vyhlásení alebo zmene stupňa teroristického ohrozenia oznámilo mestám a obciam, že na základe zhodnotenia miery teroristického ohrozenia namiereného voči Slovenskej republike alebo súvisiaceho so SR, jej občanmi a jej záujmami vyhlásilo 23. augusta 2017 o 14.00 hod. druhý stupeň – zvýšený stupeň teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky.

 

(r)


Ohodnoťte článok: