Stanovisko vedenia mesta Pezinok k medializovaným informáciám o proteste, ktorý sa konal 8. 9. 2017

September 2017 / Prečítané 583 krát

   Medializované informácie o počte účastníkov protestu, ktorý sa konal v Pezinku dňa 8. 9. 2017, sme prijali s počudovaním, pretože protestného zhromaždenia sa zúčastnilo nie šesťdesiat ľudí, ale sotva polovica z toto počtu, čo potvrdzujú očití svedkovia, rovnako ako fotografie, ktoré publikoval aj portál mypezinok.sme.sk, či videozáznam z podujatia vyhotovený TV Pezinok. Vopred avizovanú formu protestu napokon zvolilo len šesť účastníčok.
   Treba tiež pripomenúť, že protest mal, ako vedenie mesta upozorňovalo už vopred, aj politický akcent, pretože účastníčky, okrem požiadaviek týkajúcich sa otváracích hodín a kultúrneho života, len zopakovali výhrady voči mestu Pezinok a primátorovi, ktoré im na sociálnych sieťach podsúval T. Minarský, neúspešný kandidát do MsZ, ktorý sa aktuálne angažuje v politickej kampani v prospech kandidátov na poslancov do BSK M. Grella a P. Kremského (viď ich spoločná účasť v jednom tíme na augustovom podujatí Fyzulnačka 2017 a iné). Protest nielen podnecoval, o čom sa môže každý presvedčiť na sociálnych sieťach, ale aktívne doň počas konania vstupoval. Ďalej sa protestu zúčastnil kandidát na poslanca BSK a predsedu BSK R. Blaško a údajne aj spomínaný kandidát na poslanca BSK P. Kremský. Nejde v tejto súvislosti nespomenúť, že voľby do BSK sa konajú o necelé dva mesiace a jedným z kandidátov na poslanca je aj súčasný primátor Oliver Solga.
   Primátor Oliver Solga odmieta politizáciu akýchkoľvek občianskych aktivít a už pred dvomi týždňami verejne ponúkol organizátorkám protestu osobné stretnutie a toto pozvanie viackrát verejne zopakoval. Organizátorky protestu však s mestom nekomunikujú, ešte aj zákonnú povinnosť ohlásiť mestu konanie verejného zhromaždenia si nesplnili včas, teda minimálne päť dní pred konaním protestu, ale len jediný deň pred akciou.
   Domnievame sa, že v záujme objektivity je namieste o týchto skutočnostiach informovať verejnosť.

Poznámka: Tieto skutočnosti boli už v pondelok 11. 9. adresované aj redaktorke portálu mypezinok.sme.sk

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: