Verejné zhromaždenie o nočnom a kultúrnom živote

September 2017 / Prečítané 603 krát

   Niekoľko týždňov bola na sociálnych sieťach zverejnená nepravdivá informácia o likvidácii tzv. nočného života v meste, spôsobená údajným obmedzením prevádzkového času po 22. hodine niektorým prevádzkam. Hneď na začiatku treba poukázať na to, že všetky prevádzkové časy v meste vychádzajú z platného Všeobecne záväzného nariadenia schváleného poslancami Mestského zastupiteľstva v Pezinku v júni tohto roka.
   Iniciátori nepravdivých informácii zvaľujú vinu za údajný, pre nich neprijateľný, stav na primátora mesta a nezriedka ho vulgárne napádajú a urážajú. Dokonca v piatok 8. septembra usporiadali protestné verejné zhromaždenie pred budovou Mestského úradu, ktorého sa zúčastnilo asi 20 – 30 mladých ľudí.
   Už oznámenie o organizovaní protestu bolo v rozpore s platnou legislatívou. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve jasne stanovuje, že organizátor verejného zhromaždenia je povinný nahlásiť mestu zhromaždenie minimálne päť dní pred konaním zhromaždenia. Mesto následne túto skutočnosť oznámi policajnému zboru Slovenskej republiky. Organizátori, či skôr organizátorky, z ktorých jedna vôbec v Pezinku nebýva, túto zákonom stanovenú povinnosť nesplnili v zákonnom stanovenej lehote, keďže ohlásili konanie zhromaždenia až vo štvrtok popoludní (14.45 hod.) a dostali tak príslušné orgány do časovej tiesne. Jedna z troch organizátoriek pritom uviedla v žiadosti neexistujúcu adresu v Šenkviciach.
   Organizátori protestu rovnako doteraz nepredložili ani svoje požiadavky, ktoré formulovali na sociálnych sieťach, a z ktorých mnohé sa vôbec netýkajú prevádzkovej doby. Účelom zhromaždenia bol podľa nich „Nočný a kultúrny život v meste Pezinok“. Zákon porušili aj tým, že svoje stretnutie žiadali po 22.00 hodine (do 23.00), pričom platné VZN jasne hovorí, že primátor, ani nikto iný nemá kompetenciu povoľovať akékoľvek podujatie alebo prevádzkový čas po 22. hodine. Akákoľvek podobná činnosť je rušením nočného pokoja a práva občanov na odpočinok.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: