Seniori Jednoty dôchodcov na športových hrách

August 2017 / Prečítané 1061 krát

   Okrem okresných športových hier seniorov v Budmericiach, o ktorých sme písali v júnovom čísle Pezinčana, sa naši členovia zúčastnili 3. 7. 2017 krajských športových hier v Malackách.
   Z 8 zúčastnených družstiev z bratislavského kraja sa pezinskí seniori umiestnili na výbornom 2. mieste a získali: 6 zlatých medailí, 6 strieborných medailí a 2 bronzové medaily.
   Členky MO JDS Pezinok: Oľga Herdová získala zlatú medailu v behu na 60 metrov, Ignácia Budayová získala zlatú medailu v hode valčekom, Katarína Hulková získala striebornú medailu v hode granátom na cieľ a v tej istej kategórii Oľga Herdová získala bronzovú medailu.
   Za okresnú organizáciu JDS Pezinok boli úspešní títo súťažiaci: v behu na 100 m striebornú medailu získal Vladimír Košnár a bronzovú medailu získal Eduard Moravčík. Obaja získali vyššie uvedené medaily aj v behu na 200 metrov. Vo vrhu guľou získal zlatú medailu Vladimír Klíman a striebornú Jozef Gábriš. V stolnom tenise zlatú medailu získala Andreja Vidová a Jozef Beladič, ktorý získal aj striebornú medailu v petangu.
   Všetkým zúčastneným a oceneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu
a želáme im veľa úspechov i v budúcnosti.
   Naši úspešní športovci Oľga Herdová a Vladimír Košnár boli krajskou organizáciou JDS nominovaní do športového družstva za Slovensko, ktoré sa zúčastnilo Medzinárodných športových hier seniorov v termíne od 10. do 13. 7. 2017 v Plzni. Týchto medzinárodných športových hier seniorov sa zúčastnilo 160 športovcov z Čiech, Slovenska, Poľska, Maďarska a Nemecka. Z 20 súťažiacich družstiev sa Slovensko umiestnilo na peknom 4. mieste, za čo im srdečne ďakujeme.
   Naša členka a úspešná športovkyňa Oľga Herdová získala na týchto medzinárodných športových hrách zlatú medailu v behu na 40 metrov, k čomu jej srdečne blahoželáme a ďakujeme jej aj za reprezentáciu nášho mesta.

Výbor OO Jednoty dôchodcov Pezinok

 


Ohodnoťte článok: