Blahoželáme

August 2017 / Prečítané 1169 krát

  Pozerám na ruky, ktoré sú láskavé, vedú nás životom, tie ruky otcove. Dňa 5. 7. 2017 sa dožil krásneho životného jubilea 90 rokov a zároveň aj menín náš milovaný otec, dedko a pradedko
Cyril BOHUN,
rodák zo Slovenského Grobu. Veľa zdravia a božieho požehnania do ďalšieho života želajú deti s rodinami.


Ohodnoťte článok: