Poďakovanie

August 2017 / Prečítané 320 krát

  Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 31. 7. 2017 s naším drahým otcom, dedkom a pradedkom
Rudolfom  KINDEROM,
ktorý nám náhle odišiel dňa 25. 7. Ďakujeme za slová útechy, prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktoré ste priniesli na znak úcty a lásky
k nemu. Vďaka aj pohrebníctvu
p. Matiašoviča. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: