Akadémia tretieho veku 2017/2018

August 2017 / Prečítané 1416 krát

   Akadémia tretieho veku v Pezinku v školskom roku 2017/2018 plánuje otvoriť tieto študijné odbory:

1.ročník:
 - Anglický jazyk pre mierne pokročilých
- Vinohradníctvo, vinárstvo a somelérstvo

2.ročník:
 - Hudba stáročí
- Výtvarné techniky a koláž
- Ľudová kultúra nášho regiónu
- Arteterapia
- Počítače a fotografia

Miesto konania výučby študijných odborov:
- Anglický Jazyk – Dom Kultúry (miestnosť pre ATV), prednášky (utorok)
- Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo – Malokarpatské múzeum, prednášky (streda)
- Hudba stáročí – Dom Kultúry (malý slónik), prednášky (streda)
- Výtvarné techniky a koláž – ZŠ Na Bielenisku, prednášky (utorok)
- Ľudová kultúra nášho regiónu – Malokarpatské múzeum, prednášky (utorok)
- Arteterapia – Dom Kultúry (miestnosť pre ATV 1. poschodie, prednášky (štvrtok)
- Počítače a fotografia – ZŠ Fándlyho, prednášky (štvrtok)

Dôležité termíny:
   Nakoľko na MsÚ prebieha rekonštrukcia elektroinštlácie, zápis do oboch ročníkov sa bude konať v Dome kultúry Pezinok, Holubyho ul. č.42, prvé poschodie miestnosť pre ATV v dňoch:

6. 9. 2017 (streda) v čase o 14.00 hod. - 17.00 hod.
7. 9. 2017 (štvrtok) v čase o 14.00 hod. - 16.00 hod.

   Poplatok za jeden semester predstavuje sumu 26 eur, občania s trvalým pobytom v Pezinku majú 50 % zľavu.

   Prvé spoločné stretnutie poslucháčov Akadémie tretieho veku sa uskutoční dňa 13. septembra o 16.00 hod. v malej sále Domu kultúry Pezinok.

   O študentov a priebeh semestra sa bude starať koordinátorka Andrea Pikusová, tel. č. 033/6901 127, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk

 


Ohodnoťte článok: