Nové číslo HISTORIKY

August 2017 / Prečítané 1112 krát

   V auguste vyšlo ďalšie číslo regionálneho historického občasníku HISTORIKA, ktorý vydávajú spolu dve pezinské múzeá, Malokarpatské a Mestské. V aktuálnom vydaní časopisu nájdete štrnásť príspevkov doplnených bohatým obrazovým materiálom: Zdeněk Farkaš – Zaniknutý kostolík sv. Margity na Patrónke v Bratislave, Daniel Gahér – Účasť grófa Jána (III.) zo Svätého Jura a Pezinka v posolstve Mateja Korvína do Neapola v roku 1476. Ján v službách Habsburgovcov a Mateja Korvína, Rastislav Luz – Inštrukcia Heleny Turzovej pre „hospodára domu svätojurského“, Štefan Hrivňák – Obecná symbolika Dubovej, Juraj Turcsány – Samuel Mikovíny a Svätý Jur, Eva Benková a Tomáš Klokner – O založení vinice v Častej v roku 1862, Martin Neumann – Židovský cintorín v Suchej nad Parnou, Helena Markusková – Armin Vámbóry – svetoznámy cestovateľ zo Svätého Jura, Martin Lukáč – Chorvátska stopa v názvoch ulíc a chotárnych častí Šenkvíc, Lucia Burdová – Od oslobodenia k totalite. Pezinok v rokoch 1946-1949 očami kronikára Jozefa Krivošíka, Martin Hrubala – Oprava meštianskeho renesančného domu na M. R. Štefánika 4 v Pezinku v rokoch 1953-1960 (Príspevok k histórii Malokarpatského múzea v Pezinku I.), Eduard Zvarík – Príspevok k poznaniu architektúry v Pezinku: Sýpka na Holubyho ulici č. 35, Františka Hlaváčiková – Múzeum v čase – 80 rokov pôsobenia Múzea vo Svätom Jure (1937-2017), Eva Trilecová – Rok Jána Kupeckého.
   Historiku (aj staršie čísla) zakúpite v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, v Mestskom múzeu v Pezinku, vo vybraných kníhkupectvách a v informačných centrách.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: