Vraj „Pánkov“ miliónový kšeft

August 2017 / Prečítané 908 krát

   Pánko – takto ma oslovuje, podľa mňa, smutnosmiešna figúrka Vladimír Mizerák. Doslovne v súvislosti s dostavbou bytového domu na Muškáte napísal: „Investor si dohodol s pánkom
„miliónový“ kšeft“. Tým investorom je spoločnosť MK – Projekt, s.r.o. a konateľom Ing. Marek Kormanovič. Ďalšie z nechutných obvinení, ktoré V. M. nevie podložiť dôkazmi, ba ani faktami. Ďalšia zo lží, ktoré by mu v slušnej spoločnosti len tak neprešli.
   Aká je skutočnosť? Po prvé, pokojne aj pod prísahou môžem vyhlásiť, že s pánom Kormanovičom som sa v tejto veci nikdy nestretol a nemohol som teda od neho vedieť, že svoju stavbu posunul oproti pôvodnému projektu. Po druhé, o vykonanej zmene nevedel ani Stavebný úrad. Skutkový stav v takomto prípade totiž SÚ môže overiť až po ukončení stavby a po jej skutočnom zameraní geodetom. Až v tomto momente mohol začať stavebný úrad konať. A aj začal konať, a to z vlastného podnetu! Medzitým pán Kormanovič poslal všetkým poslancom list, v ktorom vysvetlil – podľa jeho názoru objektívne – dôvody, prečo musel stavbu posunúť.
   Aj po skoro dvadsiatich rokoch vo verejných funkciách sa stále nestačím čudovať, kde sa v ľuďoch ako V. M. berie tá zloba a nenávisť, ale najmä to chrapúnstvo napísať, že „pánko si s investorom dohodol miliónový kšeft!“ Kde sa u jeho publika berie tá slabomyseľnosť, že mu naletí na takéto polopravdy, lži a rôzne hoaxy. Už sa mi ani nechce opakovať, že som si nikdy s nikým nedohodol ani „centový“ kšeft.
   Mohol by som, samozrejme, V. M. žalovať za poškodzovanie dobrej povesti, podať trestné oznámenie za ohováranie a neviem, čo ešte. A hoci som presvedčený, že by mi súd dal za pravdu, pýtam sa, koľko času a energie by to mnohých ľudí stálo?
   A koľko výhovoriek by sme si od V. M. vypočuli? Tak ako mnohokrát predtým, keď bol pristihnutý, že šíri nepravdy a lži. Viackrát som uviedol, že možno raz aj môj pohár trpezlivosti
a zhovievavosti pretečie.
   Zatiaľ to ale nechávam na povestné božie mlyny. Tie melú neustále, a myslím si, že v jeho prípade už mlieť začali.
   A čo sa týka pána Ing. Kormanoviča, mnohí o ňom vravia, že má blízko práve k niektorým členom OZ Srdce Pezinka, čo však V. M. vo svojom článku, samozrejme, „taktne“ zamlčal. S týmto pánom sa, na rozdiel od niektorých „srdciarov“, poznáme len veľmi zbežne a v danej ani v inej veci sme sa nestretli a určite nemáme žiadne miliónové, ani vôbec žiadne kšefty. A čo je najdôležitejšie pre občana? Že zastupiteľstvo hlasovalo tak, ako hlasovalo. Bez ohľadu na prázdne reči V. M. Podľa svojho vedomia a svedomia.

 

Oliver Solga