Dezinfekcia nádob a kontajnerov

August 2017 / Prečítané 1049 krát

   V priebehu mesiaca august zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen a.s. dezinfekciu nádob a kontajnerov určených na netriedený a na biologický odpad. Dezinfekcia je činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov. Pri dezinfekcii nádob sa používajú postrekové prípravky, ktoré sa do nádoby alebo kontajnera aplikujú bezprostredne po vývoze odpadu. Samotní občania nemusia takúto manipuláciu s ich nádobou vôbec postrehnúť. OM – odd. výstavby a ŽP

 


Ohodnoťte článok: