Cyklochodník PEZINOK – LIMBACH

August 2017 / Prečítané 1224 krát

   Keď sa vedenie mesta pred tromi rokmi snažilo získať dotáciu z fondov EÚ na vybudovanie chodníka z Pezinka do Limbachu, stretlo sa s pozitívnym postojom vedenia BSK a súhlasným stanoviskom mnohých občanov Pezinka i Limbachu. Uvažovalo sa o spojení Pezinka a Limbachu chodníkom pre cyklodopravu a cykloturistiku. Len od Fajgalského mosta po Slnečnú ulicu v Limbachu. Po schválení návrhu sa začal projekt dopĺňať, ale aj komplikovať. Nakoniec bolo podmienkou dať vypracovať cyklochodník od železničnej stanice v Pezinku po Holubyho, Kupeckého a Hasičskej ulici cez Fajgalský most a ďalej do Limbachu, ale na Dubovom vŕšku už nie po pravej strane cesty, ale samostatnou trasou po opačnej strane ( okolo Technického a skladového areálu). Projektant trval na Holubyho ulici na dvoch jazdných pruhoch. Smerom k stanici bude jestvujúci a vyznačený a smerom hore, ku kruhovému objazdu (Lipár) bude po pravej strane Holubyho ( pred bytovým domom ) s tým, že dnešný chodník pre peších bude cyklochodník a pre peších bude vybudovaný nový chodník. Pri vybudovaní tohto chodníka na Holubyho ulici dôjde k nevyhnutnému výrubu troch stromov. Povolenie už bolo vydané, k realizácii príde, až bude schválené financovanie projektu. Projekt cyklochodníka z Pezinka do Limbachu bol prezentovaný v odborných komisiách bez pripomienok. Projekt bol tiež konzultovaný so zástupcami OZ Cyklokoalícia.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: