Vstup do viníc od 15. augusta

August 2017 / Prečítané 838 krát

   Na základe požiadavky ZPVV kolégium primátora na svojom zasadnutí 2. augusta 2017 rozhodlo o uzatvorení a uzamknutí rámp na vstupoch do viníc v pezinskom, cajlanskom a grinavskom chotári. Toto opatrenie nadobudne platnosť 15. augusta a bude platiť až do skončenia oberačiek, čo, predpokladám bude koncom októbra. Rampy počas najväčších oberačiek budeme počas víkendu otvárať cez deň. Mimo tohoto času požičiame kľúče na požiadanie aspoň deň vopred na tel. čísle: 0904108586 a 0907593294. V grinavskej časti chotára budú rampy uzamykať družstevníci, kľúče budú na vrátnici družstva na tel. čísle: 0918604426. Upozorňujem, že kľúče poskytneme len oprávneným majiteľom alebo nájomcom viníc. Ďalej upozorňujem držiteľov povolení na vjazd do viníc, ktorým skončila platnosť týchto povolení, aby si vybavili nové na MsÚ na oddelení životného prostredia u pani Nestarcovej. Takisto treba dokladovať vzťah k nehnuteľnosti (majiteľ, nájomca). Tieto opatrenia sme nútení prijať na ochranu majetku a úrody vo vinohradoch. Tohto roku bolo niekoľko krádeží elektrických ohradníkov (ich najdrahších častí) a kovových tyčiek a stĺpikov z vinohradov. Zároveň prosím ostatných občanov o pochopenie a vyzývam ich na opatrnosť pri pohybe na účelových komunikáciách vo vinohradoch počas oberačiek, keď bude zvýšený pohyb traktorov a áut na týchto cestách. Cesta medzi dostihovým areálom a rybníkom bude trvalo otvorená. Opäť sme museli opravovať niekoľko poškodených rámp. Tieto rampy a zvislé dopravné značenie stoja mesto každoročne nemalé finančné prostriedky, všímajme si preto ľudí, ktorí ich poškodzujú, nebuďme ľahostajní k spoločnému majetku.

Gabriel Guštafík