Kontrola Ministerstva vnútra SR

August 2017 / Prečítané 814 krát

   V dňoch 30. 5 - 26. 7. 2017 vykonali zamestnanci odboru ekonomickej a finančnej kontroly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky finančnú kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s dotáciami na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a na úseku registra adries v rokoch 2015-2016 v meste Pezinok. Išlo vôbec o prvú kontrolu takéhoto druhu. Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky, čo svedčí o kvalitnej práci pracovníčok mesta, ktoré pracujú s kontrolovanou agendou.

 

Ing. A.Gusejnova, vedúca OE a MD

 


Ohodnoťte článok: