Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. 11. 2017

August 2017 / Prečítané 958 krát

   Zaregistrované politické subjekty, ktoré podali kandidátnu listinu, môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Pezinku. Mesto Pezinok má 18 volebných okrskov.
   Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politický subjekt primátorovi mestského úradu v lehote do 5.10.2017 v listinnej forme na adresu úradu alebo elektronicky na adresu alena.sindlerova@msupezinok.sk
   Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje náležitosti ust. 138 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Mgr. Oliver Solga, primátor mesta

 


Ohodnoťte článok: