Stanovisko mesta Pezinok

August 2017 / Prečítané 978 krát

   Vedenie mesta a občania mesta Pezinok s veľkými obavami sledujú ďalšiu snahu štátnych orgánov, konkrétne Slovenskej inšpekcie životného prostredia, o legalizáciu skládky odpadov v lokalite Nová jama v Pezinku. Tak ako v minulosti, rovnako i dnes odmietame vybudovanie skládky odpadov na území mesta a žiadame štátne orgány, aby zohľadnili nielen dlhodobo odmietavý postoj občanov, ale najmä aby akceptovali skutočnosť, že ich kladné rozhodnutie by malo nielen ďalekosiahle negatívne vplyvy na životné prostredie, ale bolo by aj hrubým porušením Územných plánov mesta Pezinok a Bratislavského samosprávneho kraja. Vedenie mesta i občania Pezinka sú pripravení využiť všetky svoje zákonné práva a formy protestov proti legalizácii skládky v Novej jame. Veríme, že ako v minulosti nás v našom oprávnenom boji proti skládke v Novej jame podporia nielen obyvatelia miest a obcí na celom Slovensku, ale najmä naša politická reprezentácia.
   Občania a občianske združenia, ktoré nesúhlasia s vybudovaním skládky odpadov v našom meste sa mohli prihlásiť ako účastníci konania do 21. augusta.

 

Mgr. Oliver Solga,
primátor mesta Pezinok

 


Ohodnoťte článok: